Özellikler

Planlama

  • Sahayı en verimli şekilde planlama 
  • Rıhtım yanaşma operasyonlarını organize etme
  • Gemi yükleme , boşaltma ve shifting operasyonlarını planlama